Ověrovací razítka

   Ověřovací razítka vyrábíme pro subjekty se svěřenou pravomocí provádět ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) podle zákona č. 21/2006 Sb.

   Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

   Před zahájením výroby razítka je nutné doložit oprávnění k používání těchto razítek.

   K výrobě kulatého razítka pro notáře je nutné dodat oprávnění o používání razítek, na nichž je vyznačen malý státní znak. Samonamáčecí kulatá razítka pro notáře obsahují jméno a příjmení, akademický titul a místo působení po obvodu kruhu, uprostřed je vyobrazen malý státní znak a pod ním pořadové číslo. Barva otisku je modrá nebo fialová, průměr je 36 mm.

Jako ověřová razítka se používají adresní razítka plastová i kovová