Razítko revizního technika

   Vyrábíme samonamáčecí kulatá razítka pro revizní techniky se jménem a příjmení, předmětem činnosti, evidenčním číslem oprávnění, číslem platného osvědčení. Před výrobou razítka je nutné dodat evidenční číslo oprávnění každého revizního technika, tuto skutečnost ověřujeme na Technické inspekci České republiky.

   Razítko revizního technika může obsahovat i další údaje - místo podnikání, IČO a DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu, webové stránky. Razítko revizního technika vyrábíme s otiskem v červené barvě o průměru 36 mm. Grafický náhled otisku posíláme vždy ke korektuře.

   Po rozkliknutí jednoho z níže uvedených vzorů se Vám zobrazí podrobný popis pro kulaté razítko Colop Printer R 40, tato razítka se používají pro revizní techniky, soudní znalce a tlumočníky, jako notářská a ověřovací razítka, v neposlední řadě jako úřední razítko školy.