Znalecká razítka

   Kulaté razítko pro soudního znalce se státním znakem vyrábíme s modrým otiskem o průměru 36 mm. Znalecká razítka obsahují malý státní znak, jméno, příjmení, titul, nebo akademický titul či vědeckou hodnost znalce, jeho obor nebo odvětví, pro které je zapsán v seznamu soudních znalců. Grafickou podobu znaleckého razítka vydává příslušná správa Krajského soudu, v jehož seznamu jsou soudní znalci zapsáni.

   Před výrobou je nutné dodat osvědčení o užívání razítek se státním znakem a vzor otisku vydaný Krajským soudem.

   Samonamáčecí kulaté razítko pro soudního znalce, ověřovací razítka, notářské razítko a další kulatá razítka se státním znakem naleznete v kategorii úřední razítka.

   Razítko soudního znalce Vám vyrobíme přesně podle dodaného vzoru.